Teknologi endrer mulighetsrommet for kystsammfunn

Kystutviklingssenteret knytter sammen folk med ideer, kunnskap og drivkraft for å skape attraktive arbeidsplasser og samfunn langs kysten.

Prosjekteiere, samarbeidspartnere og finansiører

Kystutviklingssenter

Konseptet Kystutviklingssenter skal bidra til å utvikle nye næringer og arbeidsplasser i regionen som senteret har ansvaret for, samt å prøve ut tiltak som både vil motvirke fraflytting og øke tilflytting.

Vår hypotese er at det finnes mange folk langs kysten som har viktig kunnskap og perspektiver om hvilke utfordringer og muligheter som finnes langs kysten. Men disse folkene vet ikke alltid hvem de kan kontakte eller hvordan de skal gå frem for å kunne skape verdier fra kunnskapen sin.

Vi tror derfor at vi kan utløse et stort verdiskapingspotensial ved å koble «luringer» langs kysten sammen med «luringer» fra universiteter og bedrifter fra både Norge og resten av verden. Altså å bedrive en slags avansert «matchmaking», der «et problem som leter etter en løsning» kobles med «en løsning som leter etter et problem», på en strukturert måte.

Kystutviklings-senter

Konseptet Kystutviklingssenter skal bidra til å utvikle nye næringer og arbeidsplasser i regionen som senteret har ansvaret for, samt å prøve ut tiltak som både vil motvirke fraflytting og øke tilflytting.

Vår hypotese er at det finnes mange folk langs kysten som har viktig kunnskap og perspektiver om hvilke utfordringer og muligheter som finnes langs kysten. Men disse folkene vet ikke alltid hvem de kan kontakte eller hvordan de skal gå frem for å kunne skape verdier fra kunnskapen sin.

Vi tror derfor at vi kan utløse et stort verdiskapingspotensial ved å koble «luringer» langs kysten sammen med «luringer» fra universiteter og bedrifter fra både Norge og resten av verden. Altså å bedrive en slags avansert «matchmaking», der «et problem som leter etter en løsning» kobles med «en løsning som leter etter et problem», på en strukturert måte.

Bakgrunn

Det digitale skiftet

Norge utvikler seg  bort fra å være en robust og desentralisert stat der hele landet tas i bruk. Med den eskalerende sentraliseringen får vi en mindre robust struktur, der vi i ytterste konsekvens ikke lenger vet hva Norge er eller hvilke muligheter landet har. Det digitale skiftet åpner opp for å snu denne trenden.

Forskning

Det handler om Norge

I sin rapport «Det handler om Norge» fra 2020 konkluderte det såkalte Norman-utvalget med at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken. En viktig innsikt var at det ikke er nok å bare ha arbeidsplasser for å holde på ungdommen. Det må noe mer til.

«Vi treng å prøve ut nye tiltak og løysingar i distriktspolitikken. Målet er å gjere det meir attraktivt og stimulere til tilflytting i sårbare og strategisk viktige kystområder i Noreg.»

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Nyheter

adrianna-geo-5dd-MoZYLPQ-unsplash (1)

Arktisk Hackathon i Kirkenes 18.-20. oktober

Sør-Varanger Utvikling med sine merkevarer; ICE (Innovasjon, Fellesskap, Entreprenørskap) og Kystutviklingssenteret, ønsker deltakere fra flere av de nordiske landene velkommen til Arktisk Hackathon i Kirkenes ...
Les mer

Kontakt

Ole Øvretveit

Prosjektleder

Nothing Hill
Dr. Palmstrøms vei 15
9901 Kirkenes

Skroll til toppen