Design for Kystutvikling

Siden oktober har designstudenter og forskere fra Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (AHO), sammen med Sør-Varanger Utvikling og Kystutviklingssenteret, utforsket hvordan design og digitale tjenester kan bidra til bærekraftig samfunnsutvikling langs kysten i nord.

På minikonferansen vil studentene presenterer innsikter, ideer og konseptforslag fra sine mulighetsstudier med utgangspunkt i Kirkenes og Sør-Varanger, med fokus på kunnskap, næring og attraktivt hverdagsliv som strategiske områder for taktisk innovasjon i regionen. Prosjektet er en del av masterkurset Strategisk design for samfunn ved AHO.

Les mer om prosjektet her: https://www.linkedin.com/pulse/design-coastal-development-einar-sneve-martinussen/?trackingId=qOoqkWzGaUXWop%2BRW3BDxg%3D%3D/?trackingId=qOoqkWzGaUXWop+RW3BDxg==

Konferansen foregår på to fysiske steder via videolink: hos Sør-Varanger Utvikling og Kystutviklingssentret på Nothing Hill i Kirkenes — og i studentenes designstudio på Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo. Det er også mulig å delta digitalt.

AHO x KYST
Skroll til toppen