Navigerer fremtidens kystsamfunn med teknologisk transformasjon

Kystutviklingssenteret knytter sammen folk med ideer, kunnskap og drivkraft. Sammen skaper vi attraktive arbeidsplasser og samfunn langs kysten.

Våre mål

Vi tror det er mange mennesker langs kysten som har verdifull kunnskap om utfordringer og muligheter i kystområdene. Dessverre vet ikke disse personene alltid hvordan de kan dele sin kunnskap og skape verdier. Vi er her for å være broen som kobler disse sammen. Lokalisert i Kirkenes, er vi det første senteret i Norge, med et mål om å etablere flere kystutviklingssentre langs den norske kysten.

Mål 1.

Bidra til utviklingen av nye næringer og arbeidsmuligheter innen regionen gjennom å være en bro mellom næringslivet og nye teknologier.

Mål 2.

Iverksette initiativer som motvirker fraflytting og øker tilflytting til distriktene og styrke innsatsen for å tiltrekke seg nye innbyggere til regionen.

Vi skal ivareta

Mennesker

som bor langs kysten, rundt senteret, og er opptatt av hvordan teknologi kan utløse verdiskapingspotensialer og gjøre livet langs kysten bedre.

Vi skal samarbeide med

Offentlig forvaltninger

som jobber med nærings- og samfunnsutvikling langs kysten.

Vi skal ha fokus på

Entreprenører

som sammenkobler teknologiske fremskritt og fokuserer på kystproblemer.

Vi skal oppmuntre

Næringer

som ønsker å heve sin teknologiske ekspertise.

Vi realiserer målene gjennom prosjekter

Nothing Hill
Dr. Palmstrøms vei 15
9901 Kirkenes

Nina Greiner Iversen

Prosjektleder

Sergey Bjørgve

Prosjektkoordinator

Skroll til toppen