Studentorganisasjonen Heia Kysten (NTNU)

Heia Kysten er en studentorganisasjon på NTNU. Kystutviklingssenteret var fødselshjelper i etableringen av organisasjonen. Studentorganisasjonen blir drevet av masterstudenter på NTNU og har som mål  å skape interesse for karriere i distriktene og langs kysten. Vi tror at studenter generelt er en stor utnyttet ressurs som kan bli brukt mye mer aktivt både til sommerjobber, prosjektoppgaver og liknende i nord, men det må skapes mer bevissthet rundt dette blant studentene. Heia Kysten er blant annet et viktig instrument i Kirkenes workation sommeren 2024 og arrangerte en middag for 50 NTNU-stundeter og 8 Kirkenes-bedrifter i oktober 2023 med mål om å rekruttere studentene til sommerjobb/workation i Kirkenes 2024.

Skroll til toppen