VR-senter

Bakgrunn

Virtual Reality (VR) er en gammel teknologi som først nå er utviklet godt nok til at den kan bli allemannseie. Det er ventet at VR vil vokse mye i årene som kommer og bli den neste store plattformen. VR-teknologien vil bli benyttet i de fleste sektorer og ikke minst i interaktive operasjoner over store avstander. Etter innspill fra flere lokale aktører har KYST tatt initaitiv til å etablere et VR-senter på Nothing Hill. VR-senteret er et prosjekt som foregår mellom NTNU, UiT, HNDG, Kystutviklingssenteret og det lokalet IT-selskapet Snappy. I tillegg er vi i dialog med spisse finske spillmiljø som Frostbit. Målet er å bygge et VR-senter for forskning og utvikling av VR -og mixed realityaplikasjoner for privat næringsliv som Solstad Maritime og offentlig sektor som Finnmarksykehuset. Prosjektet er også knyttet DIANA Dual Tech prosessen hvor VR teknologi er et  instrument som kan bli brukt til flere formål. VR senteret har som et mål å skape flere arbeidsplasser, bygge IT kompetanse, bidra til å og skape en ny kultur for teknologi i Sør-Varanger og hjelpe lokalt næringsliv og offentlig sektor med teknologisk utvikling og adopsjon. Senteret kan også ha noder andre steder i Øst-Finnmark, eksempelvis Vardø og Vadsø.

Hovedmål

Etablere et VR-senter i Kirkenes med eierskap fra lokalet næringsliv og institusjoner.

Gjennomføring

KYST har etablert en arbeidsgruppe som jobber med forprosjekt-skisse til VR-senteret, inkludert budsjettering og analyse av forskjellige eierskap- og finansieringsmodeller. Andre viktige aspekter som blir analysert på dette stadiet er driftsmodeller, stakeholders/partnere og arealer på Nothing Hill.

Effekter

  1. Koble Kirkenes-miljøet opp mot globale prosesser
  2. Gjøre operasjoner mer ressurseffektive
  3. Reposisjonere Sør-Varanger teknologisk
  4. VR-senteret vil også bli et viktig tilskudd til det ekspansive miljøet på Nothing Hill

Videre utvikling

Opprettelsen av et VR-senter i Kirkenes representerer nybrottsarbeid. Det er utfordrende å forutsi nøyaktig hvor lang tid det vil ta, hvor komplekst prosjektet vil være, og hvor kostbart det blir. Uansett vil det være avgjørende gjennom hele prosessen og levetiden til senteret å sikre at lokale interessenter ser verdien og er begeistret for prosjektet.

Skroll til toppen