Navigerer fremtidens kystsamfunn med teknologisk tranformasjon

Kystutviklingssenteret knytter sammen folk med ideer, kunnskap og drivkraft. Sammen skaper vi attraktive arbeidsplasser og samfunn langs kysten.

Våre mål

1.

Fremme utviklingen av nye sektorer og jobbmuligheter i regionen ved å fungere som en brobygger mellom næringslivet og teknologi.

2.

Gjennomføre tiltak for å dempe fraflyttingen og samtidig oppmuntre til at flere flytter til distriktene.

 

Vi skal hjelpe

Mennesker

som bor langs kysten, og er opptatt av hvordan teknologi kan utløse verdiskapingspotensialer.

Offentlig forvaltninger

som jobber med nærings- og samfunnsutvikling langs kysten.

Næringer

som ønsker å heve sin teknologiske ekspertise.

Entreprenører

som sammenkobler teknologiske fremskritt og fokuserer på kystproblemer.

Vi realiserer målene gjennom prosjekter

Heia Kirkenes

Heia Kirkenes er en sammenslutning av lokale bedrifter med utgangspunkt i de bedriftene som var med på Kirkenes-kvelden på NTNU i oktober. Målet er å ...
Les mer

Utenforskap og Kompetansebygging

Samarbeidsprosjekt om utenforskap med NTNU, Barel, NAV, Fornix og Kystutviklingssenteret. Vi vil få folk i utenforskap inn i arbeidsmarkedet. Dette er spesielt aktuelt i Sør-Varanger ...
Les mer

Studentorganisasjonen Heia Kysten (NTNU)

Heia Kysten er en studentorganisasjon på NTNU. Kystutviklingssenteret var fødselshjelper i etableringen av organisasjonen. Studentorganisasjonen blir drevet av masterstudenter på NTNU og har som mål ...
Les mer

Hackaton

Kystutviklingssenteret og SVU’s ICE community arrangerte et tre-dagers hackaton i oktober 2023 med 30 unge deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Island, og Færøyene. Lokale bedrifter ...
Les mer

Akselerator-programmet

I tilknytning til prosessen med å etablere et DIANA-senter i Kirkenes gjennomførte vi høsten 2023 en pilot på et akseleratorprogram sammen med finske partnere. Akseleratoren ...
Les mer

DIANA Dual Tech Senteret

DIANA-programmet er et viktig element i NATO sin teknologi og utviklingsstrategi. Før var forsvaret en spydspiss i samfunnets teknologiutvikling. I dag, har privat sektor akselerert ...
Les mer

Kystutviklings-senter

Konseptet Kystutviklingssenter skal bidra til å utvikle nye næringer og arbeidsplasser i regionen som senteret har ansvaret for, samt å prøve ut tiltak som både vil motvirke fraflytting og øke tilflytting.

Vår hypotese er at det finnes mange folk langs kysten som har viktig kunnskap og perspektiver om hvilke utfordringer og muligheter som finnes langs kysten. Men disse folkene vet ikke alltid hvem de kan kontakte eller hvordan de skal gå frem for å kunne skape verdier fra kunnskapen sin.

Vi tror derfor at vi kan utløse et stort verdiskapingspotensial ved å koble «luringer» langs kysten sammen med «luringer» fra universiteter og bedrifter fra både Norge og resten av verden. Altså å bedrive en slags avansert «matchmaking», der «et problem som leter etter en løsning» kobles med «en løsning som leter etter et problem», på en strukturert måte.

Vi tror det er mange mennesker langs kysten som har verdifull kunnskap om utfordringer og muligheter i kystområdene. Dessverre vet ikke disse personene alltid hvordan de kan dele sin kunnskap og skape verdier. Vi er her for å være broen som kobler disse sammen. Lokalisert i Kirkenes, er vi det første senteret i Norge, med et mål om å etablere flere kystutviklingssentre langs den norske kysten.

Bakgrunn

Det digitale skiftet

Norge utvikler seg  bort fra å være en robust og desentralisert stat der hele landet tas i bruk. Med den eskalerende sentraliseringen får vi en mindre robust struktur, der vi i ytterste konsekvens ikke lenger vet hva Norge er eller hvilke muligheter landet har. Det digitale skiftet åpner opp for å snu denne trenden.

Forskning

Det handler om Norge

I sin rapport «Det handler om Norge» fra 2020 konkluderte det såkalte Norman-utvalget med at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken. En viktig innsikt var at det ikke er nok å bare ha arbeidsplasser for å holde på ungdommen. Det må noe mer til.

«Vi treng å prøve ut nye tiltak og løysingar i distriktspolitikken. Målet er å gjere det meir attraktivt og stimulere til tilflytting i sårbare og strategisk viktige kystområder i Noreg.»

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Nyheter

Kenneth Stålsett (venstre) i Sør-Varanger Utvikling og prosjektkoordinator, Sergey Bjørgve (høyre) fra Kystutviklingssenteret får 1 million kroner fra Samfunnsløftet, her representert av Therese Alexandersen (midten)

1 million til VR-senter i Kirkenes

Samfunnsløftet tildeler 1 million til Kystutviklingssenteret for etableringen av et VR-senter i Kirkenes VR-SenterKystutviklingssenteret er et pilotprosjekt som ledes av Sør-Varanger Utvikling, og har som mål å skape ...
Les mer
Jobb + ferie = once in a lifetime sommer

Workation Kirkenes, sommer 2024

Kirkenes WorkationJobb + ferie = once in a lifetime sommer I Kirkenes går ikke solen ned om sommeren, det betyr flere timer til å utnytte ...
Les mer
AF

Arctic Frontiers: A new Arctic energy mix – at what costs? The Finnmark example

The Edge: Room Arbeidskontoret 2, streamed on Tappin for registered participants Organisers: Kystutviklingssenteret i Kirkenes, UiB, UiT, NORCE, Academia Europaea, Norsk klimastiftelse Speaker: Eystein Jansen ...
Les mer
Kirkenes

Heia Kirkenes

Heia Kirkenes er en sammenslutning av lokale bedrifter med utgangspunkt i de bedriftene som var med på Kirkenes-kvelden på NTNU i oktober. Målet er å ...
Les mer
A.I. (3)

Utenforskap og Kompetansebygging

Samarbeidsprosjekt om utenforskap med NTNU, Barel, NAV, Fornix og Kystutviklingssenteret. Vi vil få folk i utenforskap inn i arbeidsmarkedet. Dette er spesielt aktuelt i Sør-Varanger ...
Les mer
heikyst

Studentorganisasjonen Heia Kysten (NTNU)

Heia Kysten er en studentorganisasjon på NTNU. Kystutviklingssenteret var fødselshjelper i etableringen av organisasjonen. Studentorganisasjonen blir drevet av masterstudenter på NTNU og har som mål ...
Les mer

Kontakt

Ole Øvretveit

Prosjektleder

Nothing Hill
Dr. Palmstrøms vei 15
9901 Kirkenes

Skroll til toppen