DIANA Dual Tech Senteret

DIANA-programmet er et viktig element i NATO sin teknologi og utviklingsstrategi. Før var forsvaret en spydspiss i samfunnets teknologiutvikling. I dag, har privat sektor akselerert teknologiutviklingen og utviklingen her går mye raskere enn i å forsvaret. For å henge med i den hurtige utviklingen har NATO lagt DIANA Dual Tech programmet som handler om utvikling av teknologier som har applikasjoner både i sivil sektoren og forsvarsektoren. Basert på det breie teknologinettverket som vi har etabler i den nordlige regionen med de involverte landene som Norge, Sverige og Finland, jobber vi nå med å etablere et senter for «Dual Usage Tech» som kan få NATO DIANA status.

Skroll til toppen