Sør-Varanger Energiklynge

Prosjektets langsiktige intensjon er å reposisjonere Sør-Varanger og Varangerregionen gjennom konkrete utviklingstiltak for styrking av næringslivet gjennom en grønn omstillingsprosess. Denne bygger på økt anvendelse av energikilder som hydrogen, ammoniakk, vind og sol. Prosjektet skal bidra til utvikling av et fremtidsrettet, konkurransedyktig næringsliv og en generell samfunnsvekst som i stor grad etterspør spisskompetanse gjennom økt lokal og regional verdiskaping.

Skroll til toppen