Utenforskap og Kompetansebygging

Samarbeidsprosjekt om utenforskap med NTNU, Barel, NAV, Fornix og Kystutviklingssenteret. Vi vil få folk i utenforskap inn i arbeidsmarkedet. Dette er spesielt aktuelt i Sør-Varanger og Nord-Norge generelt der det er en tydelig mangel på arbeidskraft og kompetanse. Gjennom Fornix vil vi bruke VR teknologi for å løfte kompetanse og evnen til å ta en jobb i Nord og sammen med Barel utvikler vi en lærings -og testperiode for arbeidstakere.

Skroll til toppen