Akselerator-programmet

I tilknytning til prosessen med å etablere et DIANA-senter i Kirkenes gjennomførte vi høsten 2023 en pilot på et akseleratorprogram sammen med finske partnere. Akseleratoren  knytter sammen teknologi med entreprenørskap i regionen. 8 startups fra Norge og Finland deltok med «dual tech» som tema, altså teknologi som både har virkning i sivil og millitær sektor. Programmet i 2023 varte i to måneder og kulminerte i en pitchekonkurranse i fremfor investorer på Nothing Hill i Kirkenes.

Målet er å ha en ny akselerator program i løpet av våren 2024 som en fortsettelse på det som var i 2023. Vi ønsker å styrke til regionens entreprenørskapsidentitet og utvikle aktuelle teknologier med stort vekstpotensial.

Skroll til toppen