1 million til VR-senter i Kirkenes

Samfunnsløftet tildeler 1 million til Kystutviklingssenteret for etableringen av et VR-senter i Kirkenes

VR-Senter
Kystutviklingssenteret er et pilotprosjekt som ledes av Sør-Varanger Utvikling, og har som mål å skape arbeidsplasser og fremme samfunnsutvikling langs norskekysten ved hjelp av nyskapende teknologi. I forrige uke fikk prosjektkoordinator for Kystutviklingssenteret, Sergey Bjørgve, en fantastisk nyhet fra Sparebank 1 Nord-Norge sitt fond Samfunnsløftet; De ønsker også å bidra til kystutvikling, og tildeler derfor prosjektet 1 million kroner. Bjørgve har planene klare for hva pengene skal brukes til: 

– En av de viktigste teknologiske satsingsområdene nå er VR (virtuell virkelighet). Med VR-teknologi kan man skape en virtuell verden i 3D som du kan samhandle med. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av VR-briller som plasserer brukeren inn i en digital verden. Samfunnsløftet gjør det mulig for oss å etablere et VR-senter på Nothing Hill i Kirkenes, forteller Bjørgve. Vi ser potensiale i VR som et verktøy for opplæring, fjernsamarbeid og innovasjon. 

Tre personer som bruker VR-briller
Illustrasjonsfoto av noen som bruker VR-teknologi.

Et tilbud for alle 
På spørsmål om hvem VR-senteret er beregnet på, sier Bjørgve: 

– Det er for hele samfunnet! Men, i første omgang ønsker vi å bygge opp kunnskapen og kompetansen rundt VR-teknologi. Deretter skal vi se hvordan denne teknologien kan hjelpe det lokale næringslivet. Vi er interesser i både private aktører – som for eksempel Kimek og Sydvaranger – i tillegg til offentlig sektor, som sykehus, politi og forsvar.  

Hva er et eksempel på VR-teknologi som vil være interessant for slike organisasjoner? 

– Se for deg en organisasjon som skal gjennomføre brannøvelse; I stedet for å koordinere reiser, avtale felles tidspunkter og leie inn kursledere, kan de ansatte øve når det passer dem og så mye de vil i en virtuell verden. Et annet eksempel er mulighetene VR gir for å kunne trene på kompliserte operasjoner knyttet til maskiner i gruvedrift, svarer Bjørgve. 

Mer enn bare VR 
Selv om Kystutviklingssenteret starter med fokus på VR, planlegges det at VR- senteret gradvis vil utvides med flere teknologiske tilbud til kommunen. 

– Foreløpig kaller vi det for VR-senteret, nettopp fordi vi starter med VR-teknologi, forklarer Bjørgve. Men i fremtiden skal vi utvikle konseptet til et fullverdig “teknologisenter” der MR (Mixed Reality), 3D-printing og kunstig intelligens inngår. 

Skroll til toppen