Attraktivitet

Heia Kirkenes

Heia Kirkenes er en sammenslutning av lokale bedrifter med utgangspunkt i de bedriftene som var med på Kirkenes-kvelden på NTNU i oktober. Målet er å stå sammen for å gjøre regionen synlig som en attraktiv arbeidsplass for studenter og søke kompetent arbeidskraft til regionen. Denne sammenslutningen kan også bli en viktig referansegruppe for Kystutviklingssenteret i […]

Heia Kirkenes Read More »

Studentorganisasjonen Heia Kysten (NTNU)

Heia Kysten er en studentorganisasjon på NTNU. Kystutviklingssenteret var fødselshjelper i etableringen av organisasjonen. Studentorganisasjonen blir drevet av masterstudenter på NTNU og har som mål  å skape interesse for karriere i distriktene og langs kysten. Vi tror at studenter generelt er en stor utnyttet ressurs som kan bli brukt mye mer aktivt både til sommerjobber,

Studentorganisasjonen Heia Kysten (NTNU) Read More »

Hackaton

Kystutviklingssenteret og SVU’s ICE community arrangerte et tre-dagers hackaton i oktober 2023 med 30 unge deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Island, og Færøyene. Lokale bedrifter i Sør Varanger delte utfordringene sine med deltakerne og pakket de inn i caseoppgaver som skulle bli «hacket». Som resultat fikk de unge deltakerne praktisk erfaring fra å løse caseoppgaver

Hackaton Read More »

Design for Kystutvikling

Kystutviklingssenteret, SVU og AHO utvikler sammen et prosjekt som har som formål å både være case for Master-kurset ‘Strategisk design for samfunnet’ (som omhandler design og samfunnsutvikling) og være forprosjekt for utvikling av videre samarbeid og forskning knyttet til Kystutviklingngssenteret. Siden oktober 2023 har designstudenter og forskere fra Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (AHO), sammen

Design for Kystutvikling Read More »

Skroll til toppen