Teknologi

Hackaton

Kystutviklingssenteret og SVU’s ICE community arrangerte et tre-dagers hackaton i oktober 2023 med 30 unge deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Island, og Færøyene. Lokale bedrifter i Sør Varanger delte utfordringene sine med deltakerne og pakket de inn i caseoppgaver som skulle bli «hacket». Som resultat fikk de unge deltakerne praktisk erfaring fra å løse caseoppgaver […]

Hackaton Read More »

Akselerator-programmet

I tilknytning til prosessen med å etablere et DIANA-senter i Kirkenes gjennomførte vi høsten 2023 en pilot på et akseleratorprogram sammen med finske partnere. Akseleratoren  knytter sammen teknologi med entreprenørskap i regionen. 8 startups fra Norge og Finland deltok med «dual tech» som tema, altså teknologi som både har virkning i sivil og millitær sektor.

Akselerator-programmet Read More »

DIANA Dual Tech Senteret

DIANA-programmet er et viktig element i NATO sin teknologi og utviklingsstrategi. Før var forsvaret en spydspiss i samfunnets teknologiutvikling. I dag, har privat sektor akselerert teknologiutviklingen og utviklingen her går mye raskere enn i å forsvaret. For å henge med i den hurtige utviklingen har NATO lagt DIANA Dual Tech programmet som handler om utvikling

DIANA Dual Tech Senteret Read More »

Skroll til toppen