Prosjekter

Heia Kirkenes

Heia Kirkenes er en sammenslutning av lokale bedrifter med utgangspunkt i de bedriftene som var med på Kirkenes-kvelden på NTNU i oktober. Målet er å stå sammen for å gjøre regionen synlig som en attraktiv arbeidsplass for studenter og søke kompetent arbeidskraft til regionen. Denne sammenslutningen kan også bli en viktig referansegruppe for Kystutviklingssenteret i […]

Heia Kirkenes Read More »

Studentorganisasjonen Heia Kysten (NTNU)

Heia Kysten er en studentorganisasjon på NTNU. Kystutviklingssenteret var fødselshjelper i etableringen av organisasjonen. Studentorganisasjonen blir drevet av masterstudenter på NTNU og har som mål  å skape interesse for karriere i distriktene og langs kysten. Vi tror at studenter generelt er en stor utnyttet ressurs som kan bli brukt mye mer aktivt både til sommerjobber,

Studentorganisasjonen Heia Kysten (NTNU) Read More »

Hackaton

Kystutviklingssenteret og SVU’s ICE community arrangerte et tre-dagers hackaton i oktober 2023 med 30 unge deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Island, og Færøyene. Lokale bedrifter i Sør Varanger delte utfordringene sine med deltakerne og pakket de inn i caseoppgaver som skulle bli «hacket». Som resultat fikk de unge deltakerne praktisk erfaring fra å løse caseoppgaver

Hackaton Read More »

Akselerator-programmet

I tilknytning til prosessen med å etablere et DIANA-senter i Kirkenes gjennomførte vi høsten 2023 en pilot på et akseleratorprogram sammen med finske partnere. Akseleratoren  knytter sammen teknologi med entreprenørskap i regionen. 8 startups fra Norge og Finland deltok med «dual tech» som tema, altså teknologi som både har virkning i sivil og millitær sektor.

Akselerator-programmet Read More »

DIANA Dual Tech Senteret

DIANA-programmet er et viktig element i NATO sin teknologi og utviklingsstrategi. Før var forsvaret en spydspiss i samfunnets teknologiutvikling. I dag, har privat sektor akselerert teknologiutviklingen og utviklingen her går mye raskere enn i å forsvaret. For å henge med i den hurtige utviklingen har NATO lagt DIANA Dual Tech programmet som handler om utvikling

DIANA Dual Tech Senteret Read More »

Workation sommer 2024

Kirkenes Workation 2024 arrangeres av Kystutviklingssenteret sammen med sammenslutningen Heia Kirkenes og studentorganisasjonen Heia Kysten fra NTNU. Konseptet workation går ut på å kombinere arbeid med ferie. Bedriftene i Heia Kysten gruppen har laget sommerjobb-muligheter i løpet av sommeren 2024 som er blitt utlyst frem for studentene på NTNU gjennom organisasjonen Heia Kysten. Målet er

Workation sommer 2024 Read More »

Design for Kystutvikling

Kystutviklingssenteret, SVU og AHO utvikler sammen et prosjekt som har som formål å både være case for Master-kurset ‘Strategisk design for samfunnet’ (som omhandler design og samfunnsutvikling) og være forprosjekt for utvikling av videre samarbeid og forskning knyttet til Kystutviklingngssenteret. Siden oktober 2023 har designstudenter og forskere fra Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (AHO), sammen

Design for Kystutvikling Read More »

Sør-Varanger Energiklynge

Prosjektets langsiktige intensjon er å reposisjonere Sør-Varanger og Varangerregionen gjennom konkrete utviklingstiltak for styrking av næringslivet gjennom en grønn omstillingsprosess. Denne bygger på økt anvendelse av energikilder som hydrogen, ammoniakk, vind og sol. Prosjektet skal bidra til utvikling av et fremtidsrettet, konkurransedyktig næringsliv og en generell samfunnsvekst som i stor grad etterspør spisskompetanse gjennom økt

Sør-Varanger Energiklynge Read More »

VR-senter

Bakgrunn Virtual Reality (VR) er en gammel teknologi som først nå er utviklet godt nok til at den kan bli allemannseie. Det er ventet at VR vil vokse mye i årene som kommer og bli den neste store plattformen. VR-teknologien vil bli benyttet i de fleste sektorer og ikke minst i interaktive operasjoner over store

VR-senter Read More »

Skroll til toppen