Forfatternavn:Admin

Design for Kystutvikling

Siden oktober har designstudenter og forskere fra Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (AHO), sammen med Sør-Varanger Utvikling og Kystutviklingssenteret, utforsket hvordan design og digitale tjenester kan bidra til bærekraftig samfunnsutvikling langs kysten i nord. På minikonferansen vil studentene presenterer innsikter, ideer og konseptforslag fra sine mulighetsstudier med utgangspunkt i Kirkenes og Sør-Varanger, med fokus på

Design for Kystutvikling Read More »

Workation sommer 2024

Kirkenes Workation 2024 arrangeres av Kystutviklingssenteret sammen med sammenslutningen Heia Kirkenes og studentorganisasjonen Heia Kysten fra NTNU. Konseptet workation går ut på å kombinere arbeid med ferie. Bedriftene i Heia Kysten gruppen har laget sommerjobb-muligheter i løpet av sommeren 2024 som er blitt utlyst frem for studentene på NTNU gjennom organisasjonen Heia Kysten. Målet er

Workation sommer 2024 Read More »

Design for Kystutvikling

Kystutviklingssenteret, SVU og AHO utvikler sammen et prosjekt som har som formål å både være case for Master-kurset ‘Strategisk design for samfunnet’ (som omhandler design og samfunnsutvikling) og være forprosjekt for utvikling av videre samarbeid og forskning knyttet til Kystutviklingngssenteret. Siden oktober 2023 har designstudenter og forskere fra Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (AHO), sammen

Design for Kystutvikling Read More »

Sør-Varanger Energiklynge

Prosjektets langsiktige intensjon er å reposisjonere Sør-Varanger og Varangerregionen gjennom konkrete utviklingstiltak for styrking av næringslivet gjennom en grønn omstillingsprosess. Denne bygger på økt anvendelse av energikilder som hydrogen, ammoniakk, vind og sol. Prosjektet skal bidra til utvikling av et fremtidsrettet, konkurransedyktig næringsliv og en generell samfunnsvekst som i stor grad etterspør spisskompetanse gjennom økt

Sør-Varanger Energiklynge Read More »

VR-senter

Bakgrunn Virtual Reality (VR) er en gammel teknologi som først nå er utviklet godt nok til at den kan bli allemannseie. Det er ventet at VR vil vokse mye i årene som kommer og bli den neste store plattformen. VR-teknologien vil bli benyttet i de fleste sektorer og ikke minst i interaktive operasjoner over store

VR-senter Read More »

Arktisk Hackathon i Kirkenes 18.-20. oktober

Sør-Varanger Utvikling med sine merkevarer; ICE (Innovasjon, Fellesskap, Entreprenørskap) og Kystutviklingssenteret, ønsker deltakere fra flere av de nordiske landene velkommen til Arktisk Hackathon i Kirkenes 18.-20. oktober. Arrangementet er en del av Arctic Innovation Week (AIW) og gjennomføres i samarbeid med NORA (Nordisk Atlanterhavssamarbeid). Dette hackathonet har som mål å løse banebrytende problemstillinger som lokale

Arktisk Hackathon i Kirkenes 18.-20. oktober Read More »

Skroll til toppen